LIVESTREAM.PINEAPPLEMEDIA.PL 

§1

Firma Pineapple Grzegorz Bandura, działając pod marką Pineapple Media www.pineapplemedia.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami szanuje pełne prawo do prywatności wszystkich Klientów serwisu oraz daje możliwość wyboru w zakresie udostępniania wszystkich informacji, które Ich dotyczą. www.pineapplemedia.pl dba także o ochronę wszystkich danych osobistych Klientów serwisu. Dane osobowe naszych Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz przepisami Unii Europejskiej. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu i podpisaniem Umowy prosimy o uważne zapoznanie się z treścią polityki prywatności. 

 

 §2

 

Głównym administratorem danych osobowych Klienta w zakresie świadczenia naszych międzynarodowych usług jest Pineapple Grzegorz Bandura z siedzibą w Kielcach, z którego serwisu korzysta Klient. 

 

§3

 

Podczas rejestracji, Klient w celu korzystania ze świadczonych przez firmę usług przekazuje wszystkie informacje, które znajdują się w formularzu rejestracyjnym.

 

§4

 

Przetwarzamy dane zbierane podczas aktywności Klienta w serwisie internetowym, między innymi: odwiedzane strony i miejsca, czas wizyty w danym miejscu, kliknięcia, sposób korzystania z usług (np. historie zakupów, wyszukiwanie produktów na stronie), w tym lokalizację. Przetwarzanie przez markę Pineapple Media opisanych powyżej danych jest niezbędne do sprawnego i właściwego działania serwisu oraz rejestracji wszystkich procesów jakie Klient wykonuje.

 

§5

 

Pineapple Media przechowuje także wszystkie informacje dotyczące logowania Klienta tj. data rejestracji, logowania, zmiany hasła oraz typu przeglądarki internetowej. 

 

§6

 

Pineapple Media wykorzystuje cookies w celu zarządzania sesjami Klientów, przechowywania wyboru preferencji językowych oraz dopasowywania do preferencji odpowiednich reklam. Pliki cookies to pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na dysk twardy urządzenia, z którego korzysta Klient. Cookies wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie wizyty Klienta, historii przeglądania, oraz nazwie Klienta. Klient może swobodnie w ustawieniach przeglądarki dokonywać zmian odrzucając niektóre lub wszystkie pliki cookies.

 

§7

 

Dane Klienta serwis Pineapple Media przechowuje przez cały okres posiadania konta przez Klienta w serwisie. W momencie, w którym Klient skasuje swoje konto, wszystkie dane jakie posiada działalność zostają skasowane.

 

 §8

 

Operator www.pineapplemedia.pl pozyskuje dane jedynie od Klientów pełnoletnich. Jeżeli okaże się, że osoba poniżej 18 roku życia przesłała do serwisu swoje dane osobowe, niezwłocznie zostaną one usunięte. 

 

§9

 

Pineapple Media może zawierać odnośniki prowadzące do innych stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. Jeżeli za pomocą serwisu Klient wejdzie w jeden z takich odnośników musi pamiętać, że każda ze stron posiada własną politykę prywatności.

 

 

 §10

 

Serwis www.pineapplemedia.pl kontaktuje się z Klientem za pomocą: rozmowy telefonicznej, wiadomości email, SMS lub za pomocą powiadomień dostępnych w serwisie.

 

§11

 

Operator www.pineapplemedia.pl zobowiązuje się przekazać dane osobowe Klienta organom ścigania, organom nadzorczym, organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej oraz innym podmiotom trzecim. Ujawnienie takich danych odbywa się w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych. W przypadku złamania umowy oraz regulaminu przez Klienta i narażenie na dodatkowe koszta właścicieli serwisu www.pineapplemedia.pl mogą przekazać zgromadzone dane osobowe odpowiednim organom władzy publicznej. 

 

§12

 

W przypadku gdy Klient udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do wycofania jej w dowolnym momencie przy czym serwis może wówczas odstąpić od umowy i nie przyjmować zleceń licytacji pojazdu na aukcji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§13

 

Klient ma możliwość komunikacji z serwisem za pomocą funkcji czatu na stronie internetowej, wiadomości za pomocą fanpage na portalu Instagram, wiadomości email, komunikacji telefonicznej. W przypadku kontaktu zbieramy treści wiadomości i informacje, które przekazujesz.

 

§14

 

Polityka prywatności może być na bieżąco zmieniana i aktualizowana przez serwis www.pineapplemedia.pl. Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą wiadomości email, a wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie serwisu w zakładce: Polityka Prywatności.

 

 

§15

 

W przypadku jakichkolwiek pytań co do polityki prywatności jak i innych kwestii związanych z prowadzeniem konta w serwisie www.pineapplemedia.pl prosimy o kontakt za pomocą Formularza Kontaktowego